Naszą ofertą obejmujemy wiercenie studni głębinowych w Białymstoku i na terenie województwa podlaskiego. Wykonujemy studnie głębinowe oraz studnie pod pompy ciepła.Wykonujemy usługi wiercenia studni głębinowych przy domu oraz studni na potrzeby przemysłowe. Korzystamy z najnowszej technologii wiercenia, dzięki czemu gwarantujemy bezpieczeństwo ekologiczne odwiertu, czystość wody i środowiska.

Otwór wiertniczy należy wypełnić zgodnie z VDI 4640 cz. 2 tak, aby zapewnić trwałe, stabilne fizycznie i chemicznie połączenie sondy z otoczeniem skalnym. Fachowcy z branży pomp ciepła powołują się w tym zakresie najczęściej na wytyczne niemieckiego stowarzyszenia inżynierów VDI, ponieważ w polskich regulacjach budowlanych niestety brakuje podobnych zapisów. Dopiero od niedawna funkcjonuje na polskim rynku nowa pozycja literaturowa w tej materii. Są to „Wytyczne projektowania , wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” Cz.1 Dolne źródła do pomp ciepła, wydane przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w październiku 2013r. Zapisy w tych wytycznych bazują w dużej mierze na ww. wytycznych VDI i stanowią niewątpliwie „kamień milowy” dla polskiego rynku pomp ciepła. Dlatego w umowie inwestora z firmą wykonawczą warto powołać się na zapisy tych wytycznych, żeby zagwarantować sobie odpowiednie wykonanie dolnego źródła ciepła oraz uniknąć w przyszłości ewentualnych problemów z ich eksploatacją.

Co warto wiedzieć ?

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musimy pamiętać, że jej lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Bardzo ważną kwestią jest usadowienie jej w odległości bezpiecznej gwarantującej ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Inaczej trochę ma się sprawa do studni kopanych czy z filtrem wbijanym. Tutaj trzeba uwzględnić wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Teren, na którym ma być budowana studnia nie powinien znajdować się niżej od poziomu zbiornika na ścieki. W innym przypadku mogłoby nastąpić przelewanie nieczystości w kierunku studni.

Można wybudować studnię głębinową lub wierconą razem z sąsiadem. Wówczas będzie obsługiwała ona dwie działki. Położenie studni może występować na granicy działek. Dla studni głębinowej, która jest tworzona na potrzeby gospodarstwa domowego nie wymagane są żadne inne pozwolenia wodno-prawne, i tym samym nie ma konieczności czynić jakiś specjalnych stref ochronnych. W przypadku pozwolenia takie studnie należy w promieniu 10 metrów od jej budowy zaznaczyć strefę ochronną.

Cennik

Wykonujemy Studnie głębinowe do 150 m na potrzeby domów jednorodzinnych, rolnictwa, nawodnień oraz przemysłu. Dobór średnicy rury oraz pompy jest indywidualnie dobierany do zapotrzebowania na wodę.

Od 100 zł za metr odwiertu pod studnie głębinową.

  • wykonanie odwiertu,
  • obsypka żwirowa,
  • oczyszczenie otworu,
  • uruchomienie studni oraz odpompowanie z określeniem wydajności, pomiar lustra statycznego i dynamicznego wody w celu doboru odpowiedniej pompy głębinowej.

Dodatkowo odpłatna jest dokumentacja geologiczna, pompa i jej montaż, obudowa studni, wykonanie przyłącza do budynku. Nasza firma wykorzystuje tylko certyfikowane wyroby, które spełniają wymagania branży.