Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,82 kWp w Narewce, w gminie wiejskiej Narewka. Instalacja będzie wytwarzać energię w całości na sprzedaż.

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy prowadząca do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa z instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,82 kW
Powyższy cel wpłynie na zmniejszenie problemu społeczno — gospodarczego województwa podlaskiego, jakim jest ubóstwo elektroenergetyczne. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli także uniknąć emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Planowane efekty projektu:

  • Produkcja energii elektrycznej …   47,33 MWhe/rok
  • Uniknięta emisja CO2 w wyniku wytwarzania energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną – 38,43 tony równoważnika CO2
  • Produkcja energii elektrycznej …   47,33 MWhe/rok
  • Wartość projektu 306 000,00 netto
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych 229 500,00
  • Wartość dofinansowania 167 535,00 zł