Kujawska 53/1 15-552 Białystok

Telefon +48 600 449 055 | 694 333 036

Geotermia

Do głębokości ok. 400 m geotermia powierzchniowa stanowi obszerny potencjał dla zaopatrzenia w ciepło. Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań dla instalacji małych i średnich do udostępniania energii cieplnej i zimna klimatyzacji dla domów jedno- i wielorodzinnych, urządzeń mieszkalnych budynków publicznych, szpitali, szkół.

Sondy gruntowe – kształt „U”

 Sondy GeoThex GHX

Rura pompowa VAKUTEC-VAKUUM

Kołowrót do sond gruntowych

Solanka jako nośnik ciepła – STÜWASOL L-Eco

Systemy rozdzielcze

Akcesoria