Energia geotermalna – bezpieczna i zaawansowana

Korzystanie z energii geotermalnej do celów ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej to technologia rozwijana w Polsce od wielu lat. Wykorzystuje się przy tym naturalny poziom temperatury gruntu, aby za pomocą pompy ciepła podnieść temperaturę do poziomu wymaganego w instalacji grzewczej. Do napędu pompy ciepła niezbędna jest energia elektryczna, która jednak stanowi zaledwie ułamek przekazywanego ciepła do budynku.

Jeśli chodzi o wykorzystywanie energii geotermalnej rozróżniamy systemy otwarte (instalacje oparte na studniach wodnych) oraz systemy zamknięte (poziome i pionowe gruntowe wymienniki ciepła). Pionowe GWC (zwane sondami gruntowymi) stanowią przy tym system, który w Polsce upowszechnił się w zdecydowanie największym stopniu. Ponadto istniejące już pionowe GWC dają także możliwość najtańszego chłodzenia bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji w jakimś znaczącym zakresie – jest to mocny argument przemawiający za ich stosowaniem w nieruchomościach biurowych i przeznaczonych na działalność gospodarczą.

 • Sprawdzona, prosta technologia
 • Ponad 25.000 działających instalacji geotermalnych w Polsce (stan na dzień 31.12.2013 r.)
 • Niewielkie wymagania przestrzenne
 • Bezproblemowa instalacja nawet w przypadku niewielkich działek
 • Redukcja emisji CO2
 • Zmniejszenie emisji CO2 aż do 50%
 • Skorzystanie z dobra natury
 • Wykorzystanie zasobów energii pod własną działką
 • Niezależność i bezpieczeństwo
 • Od importu zagranicznych nośników energii
 • Długi okres użytkowania, brak konieczności obsługi
 • Trwałe i wytrzymałe instalacje, które nie wymagają obsługi
 • Obniżone koszty eksploatacji
 • Duże oszczędności w kosztach i mniejsza zależność od niestabilnych cen energii