Kujawska 53/1 15-552 Białystok

Telefon +48 600 449 055 | 694 333 036

Studnie Głębinowe w Białymstoku

Naszą ofertą obejmujemy wiercenie studni głębinowych w Białymstoku i na terenie województwa podlaskiego. Wykonujemy studnie głębinowe oraz studnie pod pompy ciepła.Wykonujemy usługi wiercenia studni głębinowych przy domu oraz studni na potrzeby przemysłowe. Korzystamy z najnowszej technologii wiercenia, dzięki czemu gwarantujemy bezpieczeństwo ekologiczne odwiertu, czystość wody i środowiska.

Co warto wiedzieć ?

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musimy pamiętać, że jej lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Bardzo ważną kwestią jest usadowienie jej w odległości bezpiecznej gwarantującej ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Inaczej trochę ma się sprawa do studni kopanych czy z filtrem wbijanym. Tutaj trzeba uwzględnić wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Teren, na którym ma być budowana studnia nie powinien znajdować się niżej od poziomu zbiornika na ścieki. W innym przypadku mogłoby nastąpić przelewanie nieczystości w kierunku studni.

Można wybudować studnię głębinową lub wierconą razem z sąsiadem. Wówczas będzie obsługiwała ona dwie działki. Położenie studni może występować na granicy działek. Dla studni głębinowej, która jest tworzona na potrzeby gospodarstwa domowego nie wymagane są żadne inne pozwolenia wodno-prawne, i tym samym nie ma konieczności czynić jakiś specjalnych stref ochronnych. W przypadku pozwolenia takie studnie należy w promieniu 10 metrów od jej budowy zaznaczyć strefę ochronną.

Cennik

Wykonujemy Studnie głębinowe do 150 m na potrzeby domów jednorodzinnych, rolnictwa, nawodnień oraz przemysłu. Dobór średnicy rury oraz pompy jest indywidualnie dobierany do zapotrzebowania na wodę.

Od 100 zł za metr odwiertu pod studnie głębinową

 • wykonanie odwiertu,
 • obsypka żwirowa,
 • oczyszczenie otworu,
 • uruchomienie studni oraz odpompowanie z określeniem wydajności, pomiar lustra statycznego i dynamicznego wody w celu doboru odpowiedniej pompy głębinowej.

Dodatkowo odpłatna jest dokumentacja geologiczna, pompa i jej montaż, obudowa studni, wykonanie przyłącza do budynku.
Nasza firma wykorzystuje tylko certyfikowane wyroby, które spełniają wymagania branży.

Gdzie można wiercić studnie ?

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II rozdział 6 § 31.1

Każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:

 • 7,5 m od od osi rowu przydrożnego
 • 5 m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie

Masz pytania ? Napisz.

  [wpseo_map width=”1280″ height=”450″ zoom=”15″ map_style=”roadmap” scrollable=”1″ draggable=”1″ show_route=”0″ show_state=”0″]

  [wpseo_address oneline=”1″ show_state=”1″ show_country=”0″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″ show_email=”1″ show_url=”1″ show_vat=”0″ show_logo=”0″]